Styrelse
 
Formand
 
Sekretær
 
 
Kasserer
Karin Sørensen, karso@outlook.dk, 5198 2170
 
Styrelsesmedlemmer
Kirsten Klitgård, kirsten.klitgaard@post.tele.dk,  4252 1554

Jette Walther Birk,
: jettewalther@gmail.com, 5482 6133

Ingrid Christiansen, ingridc8888@yahoo.dk, 5091 2780

Hanne Meyer, hanne.meyer@esenet.dk, 7513 7696

Paul Opstrup, paul@literaturhaus.dk
 
Suppleanter
 
 
 
Udover Selskabets Styrelse desuden:
Revisor

John Poulsen, margit-john
@mail.dk
 

Webmaster: Knud Spangsø har sidst opdateret siden onsdag den 10. april 2019.