Munken går i Enge

AKTUELT I FASTETIDEN


Læs Erik Skyum-Nielsens store artikel "SKRIVENDE KVINDER BRINGER OS BUD FRA FJERNE OG FREMMEDE LANDE" i KRITIK nr. 13, Dagbladet Information, 5. februar 2021.

Erik Skyum-Nielsen henleder opmærksomheden på forlaget KVINDER SKRIVER. Derefter gennemgår han en af forlagets udgivelser, Karin Michaëlis' roman "Munken går i Enge". Den er en af 9 af hendes bøger, som Herman Bang anmeldte, og som behandles i John Chr. Jørgensens artikel "En rigtig forfatter" i samlingen af Bang-kritik: "Landet vi ikke kender". Her udforsker John Chr. Jørgensen den "forvirring", som Karin Michaëlis's romaner vækker hos Herman Bang, og hans ambivalens over for kvinden Karin Michaëlis.
Landet vi ikke kender

På grund af corona-situationen kunne hverken årsmødet i marts 2020 eller Ordets Dag i november 2020 afholdes.

          Årsmødet 2021 vil desværre heller ikke kunne afholdes i marts, som bestemmelserne tilsiger, og bestyrelsen har derfor besluttet at udskyde det til først på sommeren.
          Medlemmerne vil senere få meddelelse om datoen.
         
Foredragsholderen Lotte Thrane er engageret til at tale om Asta Nielsen og Karin Michaëlis.
Gudrun Steen-Andersens buste af KARIN MICHAËLIS
blev opstillet på Karin Michaëlis’ Torv over for indgangen til Kulturhuset, Randers d. 7. marts 2020.
(foto: Jakob Lerche)

Læs mere herom i TROLDSPEJLET nr. 37


Karin Michaëlis Selskabet blev stiftet i september 2006 i forbindelse med en fire-dages æresrunde i LiteraturHaus, København og med udgivelse af Merete von Eybens Karin Michaëlis-biografi på forlaget Tiderne Skifter. Litteraturforskerne Karen Klitgaard Povlsen, Angela Huemer, Birgit S. Nielsen, Merete von Eyben og forfatteren Bente Clod præsenterede Karin Michaëlis. Initiativtagerne var Paul Opstrup fra LiteraturHaus og Birgit S. Nielsen, der bl.a. har skrevet bogen Karin Michaëlis. En europæisk humanist (2004).

Ifølge Selskabets fundats er formålet med Selskabet at udbrede kendskabet til Karin Michaëlis som forfatter og som europæisk humanist. Selskabet ønsker at få Karin Michaëlis genplaceret på den plads i dansk litteratur- og åndshistorie, som hun fortjener. For at opnå dette udsender Selskabets styrelse et nyhedsbrev Troldspejlet til medlemmerne, og afholder en række arrangementer i tilknytning til forfatterskabet. Endvidere er der planer om at udgive endnu ikke trykte værker. Selskabet finansierer sine aktiviteter gennem medlems­kontingenter og gennem offentlige og private tilskud. 
 
Siden er sidst opdateret  d. 11. februar 2021.