Litteratur af og om Karin Michaëlis


 ARTIKLER    

Beverley Driver Eddy:
Hjertets kalejdoskop,
nyrevideret udgave
Karin Michaëlis selskabet 2019 
Biografi, det grundlæggende
værk om Karin Michaëlis.
Pris: 150 kr. + forsendelse.
Kan købes via
kirsten.klitgaard@post.tele.dk
Birgit S. Nielsen:
Karin Michaëlis
En europæisk humanist
Museum Tusculanum 2002
Kan downloades gratis fra
Open access-biblioteket
OAPEN
Karin Bang red.:
Min egen ven. 
Breve fra Karin Michaëlis
til  Peter Nansen
Karin Michaëlis selskabet 2012
Pris: 25,- + forsendelse.
Kan købes via kirsten.klitgaard@post.tele.dk.
Karin Michaëlis:
Kvindeportrætter.

Karin Michaëlis selskabet 2014
Pris: 50,- + forsendelse.
Kan købes via
kirsten.klitgaard@post.tele.dk
Krigens Ofre
Schule
Randersbogen
Annunzio
Karin Michaëlis:
Krigens ofre
Med efterord af Johan Rosdahl
og Karen Klitgaard Povlsen.
Gladiator 2017
Karin Michaëlis:
Die fröhliche Schule,
overs. af Glædens Skole (1914),
med forord af Robert Streibel.
Löcker Verlag, Wien 2019.
Et mindre antal
(til 14 Euro i stedet for 24 Euro)
kan købes via
kirsten.klitgaard@post.tele.dk
for 111 kr + forsendelse.
Karin Michaëlis:
Skitser fra Randersbogen
og Provinsbogen.
Forord af Keld Sørensen
Karin Michaëlis selskabet 2010
Pris: 10,- + forsendelse.
Kan købes via
kirsten.klitgaard@post.tele.dk
Karin Michaëlis:
Tilfældet d’Annunzio 1925
Oversættelse og forord
Solveig & Rolf Czeskleba-Dupont
Karin Michaëlis selskabet 2015
Pris: 20,- + forsendelse.
Kan købes via
kirsten.klitgaard@post.tele.dk
Troldens RandersHardy Bach:
Troldens Randers.  
Karin Michaëlis' barndomsby
i tekst og billeder.
Karin Michaëlis selskabet og Randers Stadsarkiv 2014.
Pris: 100,- + forsendelse.
Kan købes via
kirsten.klitgaard@post.tele.dk
Hardy Bach:
For børn og andre mennesker
om Træet paa godt og ondt
og Lotte Ligeglad
Forlaget Multivers 2020
Sine Bang Nielsen:
Den grønne ø
Karin Michaëlis' Asyl
Ny revideret udg. m. forord
af Kirsten Klitgård.
Karin Michaëlis selskabet 2016.
Pris: 60,- + forsendelse.
Kan købes via

kirsten.klitgaard@post.tele.dk
Julie Maj Jakobsen og
Katinka Bjerregaard:
Jagten på det gode Menneske
Politikens Forlag 2020.
Forestillingens tekster,
essays af Jannie
Schjødt Kold,
Bo Tao Michaëlis,
Amalie Langballe,
Anna Wegener,
Beverley Driver Eddy,
Angela Huemer og
Sine Bang Nielsen
samt et kort uddrag af
Den farlige Alder.

Bibi books

Merete von Eyben:
Det farlige liv.
En bog om
Karin Michaëlis
Tiderne skifter 2006
Anna Wegener:
Karin Michaëlis’ Bibi books, Producing, Rewriting, Reading
and Continuing a Children’s
Fiction Series, 1927-1953,
Frank & Timme GmbH, Verlag für wissenschaftliche Literatur,
Berlin 2021.
(Revideret og udvidet udgave af Anna Wegeners PhD-Afhandling
Bibi goes travelling, 2014, Kbh. Universitet).
Karin Michaëlis:
Munken går i enge.
Udgivet af Helge Scheuer Nielsen, Kvinder skriver 2020.
(Tidlig roman, opr. 1905).
Pris i boghandelen 160 kr.
Medlemmer af KM selskabet kan
købe den hos udgiveren, post@bakkekrogen.dk
fragtfrit for 100 kr.
Helge Scheuer Nielsen:
Arme Søster
Kvinder skriver 2020.
(Tidlige noveller af Karin M,
med efterord af HSN).
Pris i boghandelen 160 kr.
Medlemmer af KM selskabet
kan købe den hos udgiveren
 
post@bakkekrogen.dk  
fragtfrit for 130 kr. 
Ghettoens Blomst

Skriftens Vagabond
Karin Michaëlis: Ghettoens blomst.
Udgivet af Helge Scheuer Nielsen i serien
Kvinder skriver 2021.
(Tidlig roman fra 1907).
Pris: 240 kr. 
Medlemmer af KM selskabet
kan købe den hos udgiveren
 
post@bakkekrogen.dk  
fragtfrit for
170 kr.
John Chr. Jørgensen:
Landet vi ikke kender

Herman Bang anmelder
kvindelige forfattere.
Udgivet af Helge Scheuer Nielsen i serien Kvinder skriver 2021.
Pris i boghandlen 170 kr
Medlemmer af KM selskabet
kan købe den hos udgiveren
 
post@bakkekrogen.dk  
fragtfrit for 100 kr
John Chr. Jørgensen:
Brænd mine breve, brevkunstnere
og -pyromaner,
Forlaget Spring, 2016.
Karin Michaëlis, Skriftens
vagabond,
red. Hardy Bach  og
Karen Klitgaard Povlsen,
Karin Michaëlis selskabet 2016.
En række artikler om forskellige
værker eller emner vedr.
Karin Michaëlis, indledt  
af Karin Michaëlis:
‘Hvordan man skriver en bog’.
Karin Michaëlis selskabet 2016.
Pris 100 kr. + forsendelse.
Kan købes via
kirsten.klitgaard@post.tele.dk
Registrant


Hanne Jespersen:
Forfatterinden Karin Michaëlis
En registrant 
Arkivalier: Det Kgl. Bibliotek, Håndskriftafdelingen og
Billedsamlingen samt Randers Lokalhistoriske Arkiv
Det kongelige Bibliotek og
Randers Lokalhistoriske
Arkiv 1985.
Bettina Balàka:
Über Eugenie Schwarzwald
med efterord af Robert Streibel, mandelbaum verlag, Wien 2021.
Kan købes via kirsten.klitgaard@post.tele.dk
for 90 kr. + forsendelse
.
Deborah Holmes:
Langeweile ist Gift,
Das Leben der Eugenie
Schwarzwald
Residenz Verlag, Wien 2012. Fremragende biografi om
Eugenie Schwarzwald.


ARTIKLER    

  BØGER     
             

Andersen, Margit: Det gode menneske fra Thurø, Arbejderen/Magasinet, marts 2020, s. 11-14.

______ : Jagten på det gode menneske, Ny dansk dramatik – også i bogform,  Kommunist nr. 4, 2020

______ : ”Røde Ruth”, Kommunist nr. 3, 2015, Troldspejlet nr. 25, 2015, www.karinmichaelis.dk.
 
           

Bach, Hardy: ”Karin Michaëlis glemte ikke Tove Ditlevsen”, Troldspejlet nr. 33, 2018, www.karinmichaelis.dk

_____:  ”Karin og kroppen”, Troldspejlet nr. 24, 2014, www.karinmichaelis.dk


_____: ”Lotte Ligeglad – en bog for børn og barnlige sjæle?”, Børne- og Ungdomslitteraturmagasinet BUM nr. 12, 2018.
              Kan også læses i Troldspejlet nr. 31,2017, www. karinmichaelis.dk

_____: ”Randers er kundskabens træ”, Historisk Aarbog fra Randers Amt, 2012.

_____: Troldens Randers, Karin Michaëlis’ barndomsby i tekst og billeder, Karin Michaëlis Selskabet og Randers Stadsarkiv, 2014.

_____: Trolden i Træet eller den sanddru løgner, Nordica nr. 28, 2011.

_____: ”Utroskab i ’Svedekassen’”, Historisk Aarbog fra Randers Amt, 2018.
           

Bjørnvig, Bo: Mand og Kvinde, det triste Fjendskab, Weekendavisen, 20.4.2012
 
           
Busk-Jensen, Lise: Træet paa Godt og Ondt, Karin Michaëlis’ dannelsesroman, Troldspejlet nr. 24, 2014,
www.karinmichaelis.dk.
             

Czeskleba-Dupont, Solveig: Det gode menneske fra Thurø, Modkraft online, 2.12.2015.

_____: Forfatter, aktivist, livskunstner, Det ny Clarté nr. 26, 2015.
 
           

Eddy, Beverley Driver: ”Min kære unge Ven”, Karin Michaëlis’ breve til en vordende forfatter, i Skriftens vagabond,
Karin Michaëlis Selskabet 2016.
 
           

Klitgård, Kirsten: Breve mellem Karin Michaëlis og Julie Føste 1910-49, Troldspejlet nr. 29, 2017, www.karinmichaelis.dk.

_____: ”En dedikation” (til Agnes Witzansky), Troldspejlet nr. 26, www.karinmichaelis.dk.

_____: ”En togulykke set gennem glasskår”, SMULER i Troldspejlet nr. 34, 2019, www.karinmichaelis.dk.

_____: ”Karin Michaëlis og musikken”, Historisk Årbog fra Randers Amt, 2019.
             Forkortet og omformet version af Kirsten Klitgard: ”Karin Michaëlis skriver om musikere”, Troldspejlet nr. 33, 2018, www.karinmichaelis.dk.

_____: Velkommen indenfor, Karin Michaëlis’ huse, Troldspejlet nr. 28, 2017, www.karinmichaelis.dk.
 
           

Nielsen, Bjarne: ”Feminist, humanist og anti-fascist”, Arbejderen, 21.3. 2014.
 
           

Nielsen, Henrik Loft: ”Karin Michaëlis’ rodder”, Troldspejlet nr. 26, 2016, www.karinmichaelis.dk.

_____: ”Karin Michaëlis’ tanter”, Troldspejlet nr. 27, 2016, www.karinmichaelis.dk.
 
           

Olsen, Inga-Britt Kjølby: ”Karin Michaëlis, 1852-1950”, Svendborgs litterære æresborgere, Svendborg Bibliotek, 2011.
 
           

Povlsen, Karen Klitgaard: ”Kvinders farlige alder?”, i Skriftens vagabond, Karin Michaëlis Selskabet, 2016.
 
           

Stochholm Christensen, Ivan og Mathilde Storvang: ”Karin Michaëlis - byens store forfatterinde”, Randers Amtsavis,
24. oktober, 2015.
 
           

Stryhn, Lisbeth: ”I dag får Karin sin plads”, leder i Randers Amtsavis, 24. oktober, 2015.

________ : ”Livtag med Karin Michaëlis”, Randers Amtsavis, 2.1.2014.
 
           

Syberg, Karen: Karin Michaëlis’ banebrydende blik på verden”. Information, 10.2.1018.
 
           

Sørensen, Keld: ”Elsie Lindtner og Den farlige Alder”, i Skriftens vagabond, Karin Michaëlis Selskabet, 2016.

_______ : ”Karin Michaëlis. En rodfæstet verdensborger”, Historisk Aarbog fra Randers Amt, 2009.
 
           

Tetzlaff, Marie: ”Skrevet liv og levet skrift”, Politiken 9.9.2006.
 
           

Thrane, Lotte: Karin Michaëlis og Estrid Ott – livslangt venskab, gensidig inspiration, Magasin fra Det kongelige Bibliotek,
Årg. 29, nr. 3 (2016).
 
           

Anna Wegener : Bibi i Italien, i Skriftens vagabond, red. Hardy Bach og Karen Klitgaard-Povlsen, 2016.

________ : ”I bambini italieni lettori dei libri di Bibi di Karin Michaëlis”. i: Sørensen, Gert & Zocchi, Adelaide Maria (red.),
                      L’Italia in Europa. Italia e Danimarca. Rom: Edizioni Quasar, 113-128, 2013.

________ : “Il succès de scandale di Karin Michaëlis”.

 
           
I: Berni, Bruno (red)., Quaderni del Premio Letterario Giuseppe Acerbi: Letteratura danese, 2019.
              

Zucconi, Micaela: ”Io viaggio da sola” (= Jeg rejser alene), den italienske udgave af ELLE, MARZO (= marts) 2017.