KARIN MICHAËLIS SELSKABET  blev stiftet i september 2006 i forbindelse med en fire-dages æresrunde i LiteraturHaus, København og med udgivelse af Merete von Eybens Karin Michaëlis-biografi på forlaget Tiderne Skifter. Litteraturforskerne Karen Klitgaard Povlsen, Angela Huemer, Birgit S. Nielsen, Merete von Eyben og forfatteren Bente Clod præsenterede Karin Michaëlis. Initiativtagerne var Paul Opstrup fra LiteraturHaus og Birgit S. Nielsen, der bl.a. har skrevet bogen Karin Michaëlis. En europæisk humanist (2002).

Ifølge Selskabets fundats er formålet med Selskabet at udbrede kendskabet til Karin Michaëlis som forfatter og som europæisk humanist. Selskabet ønsker at få Karin Michaëlis genplaceret på den plads i dansk litteratur- og åndshistorie, som hun fortjener. For at opnå dette udsender Selskabets styrelse et nyhedsbrev Troldspejlet til medlemmerne, og afholder en række arrangementer i tilknytning til forfatterskabet. Endvidere er der planer om at udgive endnu ikke trykte værker. Selskabet finansierer sine aktiviteter gennem medlemskontingenter og gennem offentlige og private tilskud.


Til dette formål udsender Selskabet medlemsbladet TROLDSPEJLET med relevante nyheder og artikler til medlemmerne.  Selskabet arrangerer også forskellige begivenheder, som kaster nyt lys over Karin Michaëlis' liv og værk og hendes store venne- og bekendtskabskreds.

De oprindelige planer om at udgive hidtil ikke udgivne værker af  Karin Michaëlis virkeliggør selskabet gennem udgivelser i bogform eller i TROLDSPEJLET. Det drejer sig bl.a. om breve, dedikationer eller artikler, hvoraf nogle hidtil ikke har været tilgængelige på dansk. I nogle af Selskabets bøger kommer Karin Michaëlis selv til orde, i andre erfarer man om såvel samtidens som vor tids reaktion på hendes person og indsats.
Det er således Karin Michaëlis Selskabet, der står bag den danske reviderede udgave af Hjertets kalejdoskop af Beverley Driver Eddy fra Pennsylvania. Menupunktet KØB en BOG bringer en oversigt over Selskabets udgivelser m.m.

Mange af Selskabets medlemmer bidrager gennem foredrag til samme formål, og inden for de seneste år har vi set en kraftigt voksende interesse for en forfatterinde, der for hundrede år siden var berømt i hele Europa. Talrige radio- og TV-programmer, et teaterstykke om hendes liv "Jagten på det gode menneske", avisartikler og henvisninger i bøger vidner om den omsiggribende opmærksomhed. Fødebyen Randers har nu en Karin Michaëlis-plads, og i 2020 blev hendes portrætbuste opstillet over for indgangen til Kulturhuset med Bibliotek, Stadsarkiv og Museer.

Siden er sidst opdateret  den 18. marts 2021