KARIN MICHAËLIS SELSKABET blev stiftet i september 2006 i forbindelse med en fire-dages æresrunde i LiteraturHaus, København og med udgivelse af Merete von Eybens Karin Michaëlis-biografi på forlaget Tiderne Skifter. Litteraturforskerne Karen Klitgaard Povlsen, Angela Huemer, Birgit S. Nielsen, Merete von Eyben og forfatteren Bente Clod præsenterede Karin Michaëlis. Initiativtagerne var Paul Opstrup fra LiteraturHaus og Birgit S. Nielsen, der bl.a. har skrevet bogen "Karin Michaëlis. En europæisk humanist" (2002).

Ifølge Selskabets fundats er formålet med Selskabet at udbrede kendskabet til Karin Michaëlis som forfatter og som europæisk humanist. Selskabet ønsker at få Karin Michaëlis genplaceret på den plads i dansk litteratur- og åndshistorie, som hun fortjener. For at opnå dette udsender Selskabets styrelse et nyhedsbrev til medlemmerne, og afholder en række arrangementer i tilknytning til forfatterskabet. Endvidere er der planer om at udgive endnu ikke trykte værker. Selskabet finansierer sine aktiviteter gennem medlemskontingenter og gennem offentlige og private tilskud.

Til dette formål udsender Selskabet medlemsbladet TROLDSPEJLET med relevante nyheder og artikler til medlemmerne. Selskabet arrangerer også forskellige begivenheder, som kaster nyt lys over Karin Michaëlis' liv og værk og hendes store venne- og bekendtskabskreds.

De oprindelige planer om at udgive hidtil ikke udgivne værker af Karin Michaëlis virkeliggør selskabet gennem udgivelser i bogform eller i TROLDSPEJLET. Det drejer sig bl.a. om breve, dedikationer eller artikler, hvoraf nogle hidtil ikke har været tilgængelige på dansk. I nogle af Selskabets bøger kommer Karin Michaëlis selv til orde, i andre erfarer man om såvel samtidens som vor tids reaktion på hendes person og indsats.
Det er således Karin Michaëlis Selskabet, der står bag den danske reviderede udgave af Hjertets kalejdoskop af Beverley Driver Eddy fra Pennsylvania. Menupunktet LÆSEFORSLAG bringer en oversigt over Selskabets udgivelser m.m.

Mange af Selskabets medlemmer bidrager gennem foredrag til samme formål, og inden for de seneste år har vi set en kraftigt voksende interesse for en forfatterinde, der for hundrede år siden var berømt i hele Europa. Talrige radio- og TV-programmer, et teaterstykke om hendes liv "Jagten på det gode menneske", avisartikler og henvisninger i bøger vidner om den omsiggribende opmærksomhed. Fødebyen Randers har nu en Karin Michaëlis-plads, og i 2020 blev hendes portrætbuste opstillet over for indgangen til Kulturhuset med Bibliotek, Stadsarkiv og Museer.

Selskabets Styrelse

Formandskabet

varetages af

Jette Walther Birk

og Kirsten Klitgård

Øvrige medlemmer


Ingrid Christiansen ingridc8888@yahoo.dk
+ 45 5091 2780

Redaktør

Kirsten Klitgård
kirsten.klitgaard@post.tele.dk
+ 45 8646 6026 / + 45 4252 1554

Hanne Meyer
hanne.meyer@esenet.dk
+ 45 2190 1688


Sekretær/kasserer

Jette Walther Birk

jettewaltherbirk@gmail.com

+ 45 5181 5417


Revisor

John Poulsen

margit-john@mail.dk

Karen Klitgaard Povlsen
karenklitgaard@gmail.com
+ 45 3034 7826Dunja Gry
dunjagry@gmail.com
+ 45 3323 5580

Bliv medlem

Ønsker du at blive medlem af Karin Michaëlis Selskabet, kan du sende en hilsen til Selskabets kasserer:

Jette Walther Birk, jettewaltherbirk@gmail.com, + 45 5181 5417, med navn, adresse og e-mail,

og indbetale 200 kr. for individuelt medlemskab, 300 kr. for par på følgende konto:


    Karin Michaëlis Selskabet   

    Arbejdernes Landsbank

    Reg. 5444 Konto 0245728

    (Husk at skrive navn i feltet 'meddelelser til modtageren'). 

Ressourcer : Multimedia, Link og Tekster

DIGTERPORTRÆT


Kort efter Karin Michaëlis' død i 1950 skildrede

digteren og kritikeren

TOM KRISTENSEN

i radioen hendes

liv og værk


Hør det i DR KULTURARV.

Karin Michaëlis' egen røst

Efter svære år i USA under
anden verdenskrig er hun
i 1947 tilbage i Danmark.

Kunstneren Rudolf Jacobi.var blandt gæsterne på Thurø

På Youtube viser Penelope billeder af Rudolf Jacobi -

også fra Karins ø.

Birke Alle´, Thurø

Portrætfilm om hjemmet på Thurø 1906-46 af Sine Bang Nielsen 2013. Premiere Den Frie Udstillingsbygning d. 12. april 2013

GLEMT VERDENSBERØMTHED GENOPDAGES I Danmarks Radio 2020


Julie Maj Jakobsen, Amalie Langballe og Johan Rosdahl (gen)opdager Karin Michaelis' forfatterskab, som strækker sig fra krigsjournalistik over kærlighedsromaner til børnebøger og erindringer.

Vært: Nanna MogensenKARIN MICHAËLIS PORTRÆTTERES I ØSTRIGSK RADIO I ANLEDNING AF DE 150 ÅR


I det østrigske radioprogram Ö 1 blev der i serien Tonspuren (Spor i toner) d. 6 februar 2022 sendt et portræt af Karin Michaëlis med interviews om forfatteren.

Programværten Andreas Kloner taler med specialister i Østrig, Tyskland og Danmark.

Ö1 har stillet programmet til rådighed, så det kan høres her: KARIN MICHAËLIS 150 Jahre

Illés-D

DEN FARLIGE ALDER MED DIVAEN ASTA


Asta Nielsen spiller hovedrollen i Eugen Illés' film "Den farlige Alder" fra 1927, inspireret af Karin Michaëlis's navnkundige roman fra 1910.Filmen kan streames via STUMFILM

Artikler om Karin Michaëlis' syn på filmatisering i Troldspejlet nr. 41 og 43

Tekster

Karin Michaëlis "Little Troll" in collaboration with Lenore Sorsby
New York: Creative Age Press, 1946. Digitaliseret 2022 af Henrik Loft Nielsen 


Karin Michaëlis "Tilfældet d'Annunzio" 1925.oversat fra tysk af Solveig og Rolf
Czeskleba-Dupont og udsendt af Karin Michaëlis Selskabet i redaktion af Hardy Bach. Udsolgt fra forlaget, men hermed tilgængelig i digitaliseret udgave.


Birgit S. Nielsen "Karin Michaëlis. En europæisk humanist"


Birgit S. Nielsen "Karin Michaëlis og Tyskland"


Birgit S. Nielsen "Aus dem Emigrantenkreis um Karin Michaëlis"


Karin Michaëlis: Brev til Maria Lazars efterladte datter 1948